Gdy słowa wiodą na manowce. Krótka rzecz o pułapce polskiej metodyki

Autor

  • Dorota Klus-Stańska Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

język, stereotypy, metodyka nauczania, zmiana w edukacji

Abstrakt

The text is an attempt to analyse the language of the Polish core curriculum for primary schools and the language of teaching methodology, created by the core curriculum, as a source of stereotype thinking about school and the (im)possibility of change in the model of education. In this perspective, the language of government documents appears as a significant barrier to changes in the educational system, perpetuating traditional teaching, and leading to the blocking of the development of students.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bartmiński J. (2006), Językowe podstawy obrazu świata. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Bartmiński J. (2009), Stereotypy mieszkają w języku. Studia socjolingwistyczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Bernstein B. (1990), Odtwarzanie kultury. Warszawa: Wydawnictwo PIW.

Bobryk J. (2009), The Genesis and History of Twardowski’s Theory of Actions and Products. W: S. Lapointe, J. Woleński, M. Marion, W. Miśkiewicz (red.), The Golden Age of Polish Philosophy. Kazimierz Twardowski’s Philosophical Legacy. Dordrecht-Heidelberg-London-New York: Springer Verlag, s. 33–42.

Chlewiński Z. (1992), Stereotypy: struktura, funkcje, geneza. Analiza interdyscyplinarna. W: Z. Chlewiński, I. Kurcz (red.), Stereotypy i uprzedzenia. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii.

Dudzikowa M. Knasiecka-Falbierska K. (2013) (red.), Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Klus-Stańska D. (2006), Doświadczenia pedagogiczne nauczycieli jako źródło ich niezdolności do refleksji nad własną aktywnością zawodową. W: J. Michalski (red.), Sapienta et adiumentum. W trosce o rozwój innych. Studia dedykowane profesorowi Zbigniewowi Kwiecińskiemu. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.

Klus-Stańska (2010), Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Klus-Stańska D. (2000), Konstruowanie wiedzy w szkole. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Klus-Stańska D. (w druku), Jak wyjść poza horyzont pomyślenia szkoły i zrehabilitować wiedzę? Pod pretekstem reminiscencji z Autorskiej Szkoły Podstawowej „Żak”. “Studia i Badania Naukowe. Pedagogika”.

Klus-Stańska D. (2009), Język pedagogiki wczesnej edukacji – ryzyko konkretyzacji profesjonalnego myślenia nauczycieli. Z perspektywy koncepcji kodów językowych Basila Bernsteina. W: E. Smak (red.), Nauczycie wczesnej edukacji. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 33–42.

Kofta M. (red.) (2004). Myślenie stereotypowe i uprzedzenia. Mechanizmy poznawcze i afektywne. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Kruszewski K. (1987), Zmiana i wiadomość: perspektywa dydaktyki ogólnej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kuhn T.S. (2009), Struktura rewolucji naukowych. Tłum. Helena Ostromęcka. Warszawa: Aletheia.

Lewicka M., Wojciszke B. (2000), Wiedza jednostki i sądy o świecie społecznym. W: J. Strelau (red.), Psychologia. T. 3., Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Lippmann W. (1922), Public Opinion, dostępna na: http://wps.pearsoncustom.com/wps/media/objects/2429/2487430/pdfs/lippmann.pdf.

Neisser C. (2014), Cognitive Psychology. Classic Edition. New York: Taylor & Francis.

Piber-Dąbrowska K., Sędek G. (2006), Spostrzeganie bez uprzedzeń i stereotypów – zarys problematyki. „Psychologia Społeczna” nr 2 (02), s. 7–12.

Putnam H. (1975), Mind, Language and Reality. Philosophical Papers. Vol. 2, Cambridge: Cambridge University Press.

Schaff A. (1981), Stereotypy a działanie ludzkie. Warszawa: Książka i Wiedza.

Wendland M. (2007), Jak słowa konstruują rzeczywistość. W: P. Gałkowski, M. Wendland (red.), Język, obraz, konstruowanie rzeczywistości. Poznań: Uniwersytet im. A. Mickiewicza.

Pobrania

Opublikowane

2016-04-06

Jak cytować

Klus-Stańska, D. (2016). Gdy słowa wiodą na manowce. Krótka rzecz o pułapce polskiej metodyki. Problemy Wczesnej Edukacji, 33(2), 9–22. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/891