Schulz w książeczce do nabożeństwa, czyli „Mesjasz” Wojciecha Żmudzińskiego

Autor

  • Tymoteusz Skiba Uniwersytet Gdański

Abstrakt

Wojciech Żmudziński’s novel is another story of the lost manuscripts by Bruno Schulz. The author presents a surreal vision of the world in which the found Messiah is a guide for the perplexed and a prophecy about the coming Savior. Żmudziński adopted a number of Schulzean motifs, paraphrased fragments of The Sanatorium under the Sign of an Hourglass, and created a new version of Schulz’s biography. Unfortunately, all those devices are just meaningless props and a backstage which the author needs to express his own worldview, thus presenting a false image of Schulz and his work.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Tymoteusz Skiba - Uniwersytet Gdański

Doktorant na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Studiował filologię polską i kulturoznawstwo. Członek Pracowni Schulzowskiej, współpracuje z internetowym czasopismem „Intertekst” i z Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Przygotowuje rozprawę doktorską pt. Literackie homunkulusy w twórczości Brunona Schulza, Stanisława Lema i Philipa K. Dicka.

Bibliografia

Cirlot Juan-Eduardo. 2012. Graal. W Słownik symboli. Przeł. Ireneusz Kania. Kraków: Znak.

Stojanović Branislava. 2003. Bursztynowe skojarzenia, czyli schulzoidzi na Bałkanach. W W ułamkach zwierciadła: Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci. Pod red. Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Władysława Panasa. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2014/israeli-art-n09240/lot.68.html

Wydawnictwo FISSchulz Bruno. 2008. Księga listów. Zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Żmudziński Wojciech. 2012. Mesjasz. Gdynia: Fundacja Magis.

Pobrania

Opublikowane

2016-09-05

Jak cytować

Skiba, T. (2016). Schulz w książeczce do nabożeństwa, czyli „Mesjasz” Wojciecha Żmudzińskiego. Schulz/Forum, (8), 163–166. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/2435

Numer

Dział

[noty, recenzje, przeglądy]