Księga Schulza, Księga Lema

Autor

  • Tymoteusz Skiba Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/sf.2018.12.07

Abstrakt

The Book is not only a crucial element of the fictional world of Schulz and Lem, but also a metaphor of creation. The poetic imagination of both writers is rooted in the mythical image of the ur-Book, the Authentic Scroll which makes the axis mundi of reality. The artistic task of Schulz was to reconstruct that lost idea, while Lem decided to abandon it in favor of a vision of enormous, overwhelming libraries. At any rate, the attitude toward the myth of the Book turns out to be a common element, if not a symbol characteristic of both Schulz’s and Lem’s fiction.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Tymoteusz Skiba - Uniwersytet Gdański

Absolwent filologii polskiej i kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół literatury międzywojennej oraz science fiction. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską zatytułowaną Literackie homunkulusy Brunona Schulza, Stanisława Lema i Philipa K. Dicka. Członek Pracowni Schulzowskiej. Pracuje w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia.

Bibliografia

Domaciuk Izabela. 2003. Nazwy własne w prozie Stanisława Lema. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Jarzębski Jerzy. 2009. Naprawić świat. W S. Lem. Cyberiada. Warszawa: Agora.

Lem Stanisław. 2008–2010. Dzieła. T. III–XXVII. Warszawa: Agora.

Orliński Wojciech. 2017. Lem. Życie nie z tej ziemi. Wołowiec: Czarne.

Schulz Bruno. 1989. Opowiadania. Wybór esejów i listów. Oprac. J. Jarzębski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Schulz Bruno. 2017. Szkice krytyczne. Koncepcja edytorska W. Bolecki, komentarze i przypisy M. Wójcik, oprac. językowe P. Sitkiewicz. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Witkiewicz Stanisław Ignacy. 2010. Listy do żony (1932–1935). Przygotowała do druku A. Micińska. Oprac. J. Degler. Warszawa: PIW.

Witkiewicz Stanisław Ignacy. 2014. Listy II. Wol. 1. Oprac. T. Pawlak, S. Okołowicz, J. Degler. Warszawa: PIW.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-03

Jak cytować

Skiba, T. (2018). Księga Schulza, Księga Lema. Schulz/Forum, (12), 84–94. https://doi.org/10.26881/sf.2018.12.07

Numer

Dział

[paralele i konteksty]