Praktyka transkrypcji współczesnego języka rosyjskiego na znaki polskiego alfabetu w świetle reguł wydawnictwa naukowego PWN (na podstawie eksperymentu badawczego)

Autor

  • Daniel Dzienisiewicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Maria Dzienisiewicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.26881/srg.2020.7.05

Słowa kluczowe:

transcription, transliteration, spelling, Polish, Russian

Abstrakt

The article discusses the results of a research experiment performed on a group of students at Adam Mickiewicz University in Poznań. The students were asked to transcribe Russian texts into the Polish alphabet without any previous training in transcription. The aim of the study was to examine natural inclinations of Polish native speakers in terms of the transcription of the Russian language and to compare the results of the study with the rules of transcription and transliteration used by the Polish Scientific Publishers PWN. Another aim of the study was to confront the obtained data against the outcomes of the analysis of the transcription of Russian texts in the Polish press.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Doroszewski, W. i in. (1957). Pisownia polska. Przepisy − słowniczek. Wyd. 12. Wrocław: Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN.

Dulewiczowa, I. (1981). Transkrypcja i transliteracja wyrazów rosyjskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dulewiczowa, I. (1993). Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Fonetyka i fonologia. Grafia i ortografia. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy „Omnitech Press”.

Dzienisiewicz, D. (2019). O (nie)przestrzeganiu zasad transkrypcji współczesnego języka rosyjskiego (na przykładzie felietonistyki Stanisława Michalkiewicza). Slavia Orientalis, LXVIII: 167−187.

Polański, E. (Red.). (1996). Nowy słownik ortograficzny PWN wraz z zasadami pisowni i interpunkcji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szymczak, M. (Red.). (1992). Słownik ortograficzny języka polskiego wraz z zasadami pisowni i interpunkcji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Źródła elektroniczne / Electronic sources

https://sjp.pwn.pl/zasady/307-76-A-Transliteracja-wspolczesnego-alfabetu-rosyjskiego;629696.html (dostęp 25.08.2020).

https://sjp.pwn.pl/zasady/308-76-B-Transkrypcja-wspolczesnego-alfabetu-rosyjskiego;629697.html (dostęp 25.08.2020).

https://www.kommersant.ru/doc/3466763 (dostęp 25.08.2020).

Pobrania

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

Dzienisiewicz, D. ., & Dzienisiewicz, M. . (2020). Praktyka transkrypcji współczesnego języka rosyjskiego na znaki polskiego alfabetu w świetle reguł wydawnictwa naukowego PWN (na podstawie eksperymentu badawczego). Studia Rossica Gedanensia, (7), 59–70. https://doi.org/10.26881/srg.2020.7.05

Numer

Dział

Articles