Portal Scholaris jako platforma cyfrowej edukacji wczesnoszkolnej – zmiana czy cementowanie utartych ścieżek dydaktycznych?

Autor

  • Marzenna Nowicka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2018.41.04

Słowa kluczowe:

środowisko uczenia się, dyskursy edukacji, cyfryzacja szkoły, Scholaris

Abstrakt

Scholaris is a portal of MEN agenda with educational electronic resources designated for teachers of all stages of education. The aim of the research was to identify the promoted model of digital early childhood education. An analysis of the content of portal showed a focus on technology being used to illustrate the content covered by the teaching program, limitation of openness to other communities and places on the internet, negligence of the communication between education entities and the hegemony of digital content for the teacher to reproduce. The digitality on the portal is seen as a visualsound enhancement of classes and the technical facilitation of the teacher’s work. In spite of the current innovative trends, the general model promoted on the website is seen as functional-behavioral.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Cichocki P., Jędrkiewicz T., Zydel R. (2012), Etnografia wirtualna. W: D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia. Tom 2, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dumont A. Istance D. (2013), Analiza i tworzenie środowisk uczenia się w XXI wieku. W: H. Dumont, D. Istance, F. Benavides, Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce. Warszawa, Wolters Kluwer.

Klus-Stańska D. (2009), Dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej. W: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa, WAiP.

Kruk J. (2009), Przestrzeń i rzeczy jako środowisko uczenia się. W: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa, WAiP.

Levinson, P. (2010), Nowe nowe media. Kraków, Wyd. WAM.

Łukaszewicz R.M. (2010), Wrocławska Szkoła Przyszłości. Wrocław, Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne.

Mautner G. (2011), Analiza gazet, czasopism i innych mediów drukowanych. W: Wodak R., Krzyżanowski M. (red.), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych. Warszawa, Oficyna Wydawnicza „Łośgraf”.

Mendel M. (2006), Pedagogika miejsca i animacja na miejsce wrażliwa. W: M. Mendel (red.), Pedagogika miejsca. Wrocław, Wydawnictwo Naukowe DSW TWP we Wrocławiu.

Nowak J. (2014), Szkoła – nowe przestrzenie edukacyjne. W: M. Magda-Adamowicz, I. Kopaczyńska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna wobec zmieniających się kontekstów społecznych. Tom 1, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Perӓkylӓ A. (2009), Analiza rozmów i tekstów. W: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych. T. 2. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rubacha K. (2008), Metodologia badań nad edukacją. Warszawa, WAiP.

Skura M., Lisicki M., Radanowicz E., Olszańska H., Kulik J. (2014), Innowacyjny program nauczania pn. „Włącz myślenie”, Suchań, br.w.https://www.suchan.pl/pliki/suchan/pliki/Innowacyjny%20Program%20Nauczania%20-%20W%C5%81%C4%84CZ%20MY%C5%9ALENIE%20.pdf

Sysło M. (2010), Co pozostaje w edukacji z przemijającej technologii? „Edukacja i Dialog” nr 09/10.

Wadsworth B. (1998), Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka. Warszawa, WSiP.

Wieczorek-Tomaszewska M. (red.) (2013), Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona. Analiza cyfrowych aspektów dydaktyki gimnazjum i szkoły średniej. Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, www.ldc.edu.pl

Zasada M. (2014), E-Poradnik dla nauczycieli wdrażających Innowacyjny Program Nauczania /IPN/ projektu „Włącz myślenie – innowacyjny program nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego” https://www.suchan.pl/pliki/suchan/pliki/E-poradnik%20dla%20 nauczycieli%20w%20ramach%20IPN%20W%C5%82%C4%85cz%20My%C5%9Blenie.pdf

Zwiernik, J. (2015), Przestrzenie i miejsca w krajobrazie dzieciństwa. W: T. Sadoń-Osowiecka (red.), Miejsce, przestrzeń, krajobraz: edukacyjne znaki. Gdańsk, Wydawnictwo UG.

Pobrania

Opublikowane

2018-06-30

Jak cytować

Nowicka, M. (2018). Portal Scholaris jako platforma cyfrowej edukacji wczesnoszkolnej – zmiana czy cementowanie utartych ścieżek dydaktycznych?. Problemy Wczesnej Edukacji, 41(2), 37–47. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.41.04