Culturally programmed space of nursery – where we are going?

Autor

  • Marta Śliwa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Marzenna Nowicka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Słowa kluczowe:

physical space of nursery, cultural determinants, pedagogy of space, visual etnography

Abstrakt

The arrangement of the physical space of the nursery is culturally conditioned and is a very important element that influences the child development. The social functioning of children is being shaped directly by the type and origin of the elements present in kindergarten space, their arrangement, diversity and availability of different materials. Background of the research presented in the text refers to the theoretical perspective of the pedagogy of space, which emphasizes the role of the dialectical relationship between man and space in the formation of individual identity and the development of social relations. The method of visual ethnography and photographic documentation techniques supported by interviews with teachers of kindergarten were used in the study. The study included 9 kindergartens from Poland, Lithuania and the UK. The basic conclusion that emerges from the analysis of the accumulated body of research indicates that the spatial arrangement of kindergartens in post-communist countries still induces/ predisposes to the development of mirror identity operating efficiently under authoritarian rule. This kind of the interior arrangement reflects the conservative tendency to subordinate children and persistently correct their imperfections. Such a situation equals cultural look back, not forward – toward preparing children for a conscious and creative participation in society. Space of English nurseries promotes children’s autonomy and selfdetermination.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bańka A. (2002), Społeczna psychologia środowiskowa. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Bauman Z. (2006), Płynna nowoczesność. Kraków, Wydawnictwo Literackie.

Berger P.L., Luckman T. (2010), Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Foucault M. (1998b), Podmiot i władza. „Lewą Nogą” 9.

Foucault M. (1998a), Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Warszawa, Fundacja Aletheia.

Hall E.T. (1997), Ukryty wymiar. Warszawa, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA.

Jałowiecki B., Szczepański M.S. (2006), Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Karkowska M., Skalski T. (2010), Kultura, socjalizacja, tożsamość. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kłoskowska A. (2007), Socjologia kultury. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kruk J. (2009), Przestrzeń i rzeczy jako środowisko uczenie się. W: D. Klus-Stańska, M. Szczepkowska – Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna-dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Kwiatkowska H. (2001), Czas, miejsce, przestrzeń – zaniedbane kategorie pedagogiczne. W: A. Nalaskowski, K. Rubacha (red.), Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia. Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK.

Linton R. (2000), Kulturowe podstawy osobowości. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Meighan R. (1993), Socjologia edukacji. Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK.

Melosik Z., Szudlarek T. (1998), Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Mendel M.(2006), Pedagogika miejsca i animacja na miejsce wrażliwa, in Mendel, M. (ed) Pedagogika miejsca. Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu.

Męczkowska M. (2006), Locus educandi. Wokół problematyki miejsca w refleksji pedagogicznej, in Mendel, M. (ed), Pedagogika miejsca. Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu.

Modrzewski J. (2008), Socjologia przestrzeni edukacyjnych. W: J. Modrzewski, M.J. Śmiałek, K. Wojnowski (red.), Relacje podmiotów (w) lokalnej przestrzeni edukacyjnej (inspiracje). Kalisz- Poznań, Wydawnictwo UAM.

Nikitorowicz J. (2005), Kreowanie tożsamości dziecka. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Nowotniak J. (2012), Etnografia wizualna w badaniach i praktyce pedagogicznej. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Papp S. (2002), Przestrzeń. Kraków, UNIVERSITAS.

Sobotka A. (2011) Edukacja przedszkolna w wybranych krajach europejskich. Warszawa, UW, ORE, EFS.

Tuan Y.-F. (1987), Przestrzeń i miejsce. Warszawa, PIW.

Wentzel-Winther I. (2006), Dom jako własna przestrzeń dziecka. W: M. Mendel (red.), Pedagogika miejsca. Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu.

Zwiernik J. (2009), Dziecięca codzienność w przestrzeni podwórka. W: D. Klus-Stańska, M. Szczepska- Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Opublikowane

2014-09-30

Jak cytować

Śliwa, M., & Nowicka, M. (2014). Culturally programmed space of nursery – where we are going?. Problemy Wczesnej Edukacji, 26(3), 93–107. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/875