Gimbusowa kultura dziecięca – rekonesans badawczy

Słowa kluczowe: kultura dziecięca, gimbus, aktywność dzieci, komunikacja dziecięca

Abstrakt

The article presents the results of an ethnographic study on the manifestations of children’s peer culture generated in school gimbus. The methods of obtaining data were participant interviews. Based on them, reconstructed elements of peer culture in the field of forms of gimbus activity. Specific features of children’s communication were also identified, which included: age separation, concentration on school problems, genre of subjects, showing off, using dialect.

Bibliografia

Angrosino M. (2010), Badania etnograficzne i obserwacyjne. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bank B.J. (1997), Peer cultures and their challenge for teaching. W: B.J. Biddle, T.L. Good, I.F. Goodson (red.), International handbook of teachers and teaching. Dordrecht, Springer International Handbooks of Education, Vol. 3. Springer, Dordrecht.

Corsaro W.A. (2009), Peer Culture. W: Qvortrup J., Corsaro W.A., Honig M.-S. (red.), The Palgrave handbook of childhood studies. Houndmills, Palgrave Macmillan.

Corsaro W.A. (2005), The Sociology of Childhood. Thousand Oaks: Pine Forge Press.

Jenks C. (2008), Socjologiczne konstrukty dzieciństwa. W: M.J. Kehily (red.), Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem. Kraków, Wydawnictwo WAM.

Łaciak B. (1998), Świat społeczny dziecka. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Nowicka M. (2013), Korczak – etnograf i jego badania dziecięcej kultury kolonijnej. „Problemy Wczesnej Edukacji” nr 3 (22).

Schieffelin B., Ochs E. (1995), Socjalizacja języka. W: A. Brzezińska i in. (red.), Dziecko w zabawie i świecie języka. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.

Smolińska-Theiss B. (2005), Dzieciństwo w kręgu rodziny, dzieciństwo w kręgu szkoły – wyzwania dla nauczyciela. W: W. Hörner, M.S.szymański (red.), Nauczyciel i kształcenie nauczycieli. Zmiany i wyzwania. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Szewczyk J. (2002), Szkolne obrzędy i rytuały w kontekście mitycznej podróży bohatera. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Waksmund R. (1994), Dzieci – nieznane plemię. Od folklorystyki do etnografii dzieciństwa. „Literatura Ludowa”, nr 3.

Zwiernik J. (2015), Przestrzenie i miejsca w krajobrazie dzieciństwa. W: T. Sadoń-Osowiecka (red.), Miejsce, przestrzeń, krajobraz: edukacyjne znaki. Gdańsk, Wydawnictwo UG.

Opublikowane
2018-12-31
Jak cytować
Nowicka, M., & Lodd-Bartołd, A. (2018). Gimbusowa kultura dziecięca – rekonesans badawczy. Problemy Wczesnej Edukacji, 43(4), 105-113. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.43.10