II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Mowa – człowiek – świat: perswazja językowa w różnych dyskursach, Gdańsk, 10–11 maja 2018

Autor

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-30

Jak cytować

Klimkiewicz, A., & Sładkiewicz, Żanna. (2018). II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Mowa – człowiek – świat: perswazja językowa w różnych dyskursach, Gdańsk, 10–11 maja 2018. Studia Rossica Gedanensia, 474–481. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/2067

Numer

Dział

Kronika