Podwójny jubileusz profesor Marceliny Grabskiej

Autor

  • Żanna Sładkiewicz Uniwersytet Gdański

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Wojan K. Bibliografia dorobku naukowego prac Profesor Marceliny Grabskiej. [B:] Imiona komunikacji językowej, czyli demakijażowanie sensów. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Marcelinie Grabskiej. Red. K. Wojan, Ż. Sładkiewicz, A. Hau przy udziale K. Wądołowskiej-Lesner. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015, c. 33–57.

Wojan K. Podwójny Jubileusz Profesor Marceliny Grabskiej. „Gazeta Uniwersytecka. Pismo Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego” 2015, № 3 (147), Czerwiec–Lipiec, c. 14–17.

Wojan K., Sładkiewicz Ż., Hau A., Od Redaktorek. [B:] Imiona komunikacji językowej, czyli demakijażowanie sensów. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Marcelinie Grabskiej. Red. K. Wojan, Ż. Sładkiewicz, A. Hau przy udziale K. Wądołowskiej-Lesner. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015, c. 7–11.

Opublikowane

2015-01-25

Jak cytować

Sładkiewicz Ж. (2015). Podwójny jubileusz profesor Marceliny Grabskiej. Studia Rossica Gedanensia, 603–607. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/4486

Numer

Dział

Kronika