Na przykład czasownik zabezpieczyć ‘zapewnić (coś); zadbać (o coś)’

  • Jan Wawrzyńczyk Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: lexicography of the Polish language, Russianism zabezpieczyć, гиперсловарь польского языка

Abstrakt

The article is devoted to the history of the Russianism zabezpieczyć ‘zapewnić (coś); zadbać (o coś)’ in theoretical and methodological terms. The material is drawn from the dictionary entitled Гиперсловарь польского языка which is planned to be printed in 2019.

Bibliografia

Bogusławski, A. (2004). Rezygnacja i nadzieja filozofów. Przegląd Humanistyczny, nr 2.

Wawrzyńczyk, J. Hipersłownik języka polskiego (w druku).

Opublikowane
2018-12-30
Jak cytować
Wawrzyńczyk, J. (2018). Na przykład czasownik zabezpieczyć ‘zapewnić (coś); zadbać (o coś)’. Studia Rossica Gedanensia, 77-79. https://doi.org/10.26881/srg.2018.5.06
Dział
Studia i artykuły