Nowa sonda hasłownikograficzna Piotra Wierzchonia

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26881/srg.2019.6.22

Słowa kluczowe:

leksykografia polska, słownictwo XIX w., fotocytatografia, redatacja haseł

Abstrakt

Autor prezentuje dokonanie prof. Piotra Wierzchonia, który w swych badaniach nad leksyką polską XIX w. skoncentrował się tylko na jednym roku – 1898, wykazując, że w tekstach opublikowanych wówczas użytych zostało aż ok. 150 000 różnych wyrazów, co przewyższa wyraźnie liczbę haseł opisanych w Słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego. Materiał ten pozwala redatować szereg haseł ujętych w internetowym  Wielkim słowniku języka polskiego PAN.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Doroszewski, W. (Red.). (1958–1969). Słownik języka polskiego. T. 1–11. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Karłowicz, J., Kryński, A.A., Niedźwiedzki, W. (Red.) (1900–1927). Słownik języka polskiego. T. 1–8. Warszawa: nakład prenumeratorów [t. 1]; Kasa im. Mianowskiego [t. 2–6]; K. Król i W. Niedźwiedzki [t. 7]; Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego [t. 8].

Wawrzyńczyk, J. (Red.). (2009). Czterdzieści lat minęło nad „Słownikiem Doroszewskiego”. Warszawa: Takt.

Wawrzyńczyk, J. (2010). Inny „Doroszewski”. Łask: Oficyna Wydawnicza Leksem.

Wawrzyńczyk, J. (2019). Słownik polszczyzny XIX wieku: rejestr jednostek, konteksty, lokalizacje (projekt publikacji). Warszawa: BEL Studio.

Wierzchoń, P. (2014). Depozytorium leksykalne języka polskiego. T. 11–40: Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Warszawa: BEL Studio.

WSJP: Wielki słownik języka polskiego. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN. (Online) https:// www.wsjp.pl/ (dostęp 22.11.2019).

Źródła elektroniczne

Narodowy fotokorpus języka polskiego. (Online) www.nfjp.pl (dostęp 22.11.2019).

Pobrania

Opublikowane

2019-12-28

Jak cytować

Wawrzyńczyk, J. . (2019). Nowa sonda hasłownikograficzna Piotra Wierzchonia. Studia Rossica Gedanensia, (6), 272–276. https://doi.org/10.26881/srg.2019.6.22

Numer

Dział

Recenzje, omówienia i polemiki