Od „wjeżdżania w bramy” do „otwierania (się) bramy”. Przykład animacji kultury upełnomocniających głos dziecka w procesie rewitalizacji miejskiej

Autor

  • Anita Gulczyńska Uniwersytet Łódzki
  • Monika Wiśniewska-Kin Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2020.50.05

Słowa kluczowe:

rewitalizacja miejska, upełnomocnienie, animacje kultury, ekskluzja, inkluzja

Abstrakt

The subject of our study is the positionality of children in the process of urban revitalization. We understand the city as a learning space. From our point of view changes introduced into that space are always interventions into children’s learning processes. In the article we present an empirically based reconstruction of practices of community cultural animations that aim at empowering children’s voice in the processes of revitalization. Konrad Dworakowski’s and Pinokio Theatre’s community cultural animations, realised from 2014 to 2019 in Łódź, offer interesting examples of such practices. Even though we build or argument on the basis of observations collected in Łódź, it can be reliably reflected in discussions on educational issues in urban changes in other post-industrial cities.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bauman Z. (1997), O turystach i włóczęgach, czyli bohaterach i ofiarach ponowoczesności. W: J.P. Hu-dzik, J. Mizińska (red.), Pamięć, miejsce, obecność. Współczesne refleksje nad kulturą i ich implikacje pedagogiczne. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Białoszewski M. (2003), Mówienie o pisaniu. W: tegoż, Wiersze. Wybór. Warszawa, PIW. Bruner J. (2006), Kultura edukacji. Kraków, Universitas.

Delgado-Gaitan C. (1988), The Value of Conformity: Learning to Stay in School. „Anthropology and Education Quarterly”, 19(4).

Dworakowski K. (2019), Od „wjeżdżania w bramy” do „otwierania się na bramy”. Przykłady pro-jektów uobecnionych w przestrzeni miejskiej. Nieopublikowany wywiad z K. Dworakowskim, przeprowadzony przez A. Gulczyńską i M. Wiśniewską-Kin, 5.10.2019.

Edwards C.P., Sheridan S.M., Knoche L. (2008), Parent Engagement and School Readiness: Parent-Child Relationships in Early Learning. „Faculty Publications, Department of Child, Youth, and Family Studies”, 60. https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1060&context=famconfacpub, 18.06.2015.

Grotowska-Leder J. (1998), Łódzkie enklawy biedy. W: W. Warzywoda-Kruszyńska (red.), Żyć i pracować w enklawach biedy. (Klimaty łódzkie). Łódź, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Gulczyńska A. (2013), „Chłopaki z dzielnicy”. Studium społeczno-pedagogiczne z perspektywy in-terakcyjnej. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Gulczyńska A., Granosik M. (red.) (2014), Empowerment w pracy socjalnej: praktyka i badania partycypacyjne. Warszawa, WYG International.

Gulczyńska A. Granosik M. (2016), Rewitalizacja w perspektywie społeczno-pedagogicznej. W: A. Żukiewicz (red.), Pedagog społeczny. Teoria i praktyka działalności społecznej. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kaźmierczak S. (2015), Otwierać bramy. http://www.teatr-pismo.pl/ludzie/1140/otwierac_bramy/, 18.06.2015.

Melosik Z. (1998), Obywatelstwo, czas (historia) i przestrzeń (geografia). W: Z. Melosik, K. Przyszczypkowski (red.), Wychowanie obywatelskie. Studium teoretyczne, porównawcze, empiryczne. Poznań–Toruń, Edytor.

Melosik Z., Szkudlarek T. (1998), Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Mendel M. (red.) (2006), Pedagogika miejsca. Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Męczkowska A. (2006), Locus educandi. Wokół problematyki miejsca w refleksji pedagogicznej. W: M. Mendel (red.), Pedagogika miejsca. Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Nieto S. (1998), Fact and fiction: Stories of Puerto Ricans in U.S. schools. „Harvard Educational Review”, 68.

Payne M. (1991), Modern Social Work Theory. London, Palgrave Macmillan Press Ltd.

Ricoeur P. (1975), Egzystencja i hermeneutyka: rozprawy o metodzie. Warszawa, Instytut Wydaw-niczy PAX.

Rolón-Dow R. (2005), Critical Care: A Color (full) Analysis of Care Narratives in the Schooling Experiences of Puerto Rican Girls. „American Educational Research Journal Spring”, 42(1).

Smolińska-Theiss B., Theiss W. (2003), Stulecie dziecka: między mitem a zniewoleniem. W: J. Wilk (red.), W służbie dziecku – blaski i cienie. Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Szkudlarek T. (1999), Media. Szkic z filozofii i pedagogiki dystansu. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Szkudlarek T. (red.) (1995), Różnica, tożsamość, edukacja: szkice z pogranicza. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Sztompka P. (2002), Socjologia. Kraków, Wydawnictwo Znak.

Theiss W., Mendel M. (2019), Pamięć i miejsce. Perspektywa społeczno-edukacyjna. Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Wehlage G.G., Rutter R.A., Smith G.A., Lesko N., Fernandez R.R. (1989), Reducing the risk: school as communities of support. London, Falmer Press.

Wilk T. (2010), Rewitalizacja społeczna poprzez współczesną sztukę teatralną w ocenie reprezentantów (twórców i odbiorców) sztuki dramatycznej Legnicy, Nowej Huty i Wałbrzycha. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Zwiernik J. (2009), Dziecięca codzienność w przestrzeni podwórka. W: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska(red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Pobrania

Opublikowane

2020-11-18

Jak cytować

Gulczyńska, A., & Wiśniewska-Kin, M. . (2020). Od „wjeżdżania w bramy” do „otwierania (się) bramy”. Przykład animacji kultury upełnomocniających głos dziecka w procesie rewitalizacji miejskiej. Problemy Wczesnej Edukacji, 50(3). https://doi.org/10.26881/pwe.2020.50.05

Numer

Dział

Rozprawy i artykuły

Inne teksty tego samego autora