Kiedy koniec wieńczy dzieło. Skuteczne zdziwienie „w teatrze życia codziennego”

Autor

  • Monika Wiśniewska-Kin Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2021.52.09

Słowa kluczowe:

projekt, umiejętności dzieci w zakresie rozpoznawania dźwięków i liter, doświadczanie kultury innowacji, teoria J.S. Brunera, propedeutyczna edukacja językowa

Abstrakt

The article presents the results of research carried out under the Innovation Incubator 2.0 project in the 2018/2019 school year in a selected kindergarten, in a metropolitan environment (Łódź). All the project activities involved the implementation of three areas: first, constructing the program assumptions of the ‘Two Languages – One Way’ project and analyzing the educational market, and second, developing a cultural ‘toolkit’ (Bruner 2006: 35) in the form of demonstration charts and methodological aids, thirdly, testing the final product “Two Languages – One Way” by the teacher of glottodidactics. The research adopted a strategy for a didactic intervention. The researcher acted as an observer as a participant, and the material came from participant observation. The observation focused on interventions initiated according to their design. The observation covered student activities, as well as the effects of these activities. Research results reconstructed children’s skills in identifying sounds and letters as well as reading by slipping from sound to sound.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Arnheim R. (2004), Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka. Gdańsk, słowo/obraz terytoria.

Arnheim R. (2011), Myślenie wzrokowe. Gdańsk, słowo/obraz terytoria.

Bandura A. (1997), Self-efficacy: The exercise of control. New York, W.H. Freeman.

Barnes D. (1988), Nauczyciel i uczniowie. Od porozumiewania się do kształcenia, Warszawa, WSiP.

Bartmiński J. (2007), Językowe podstawy obrazu świata. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Bruner J.S. (1965), Proces kształcenia. Warszawa, PWN.

Bruner J.S. (1966), W poszukiwaniu teorii nauczania. Warszawa, PIW.

Bruner J.S. (1978), Poza dostarczone informacje. Studia z psychologii poznawania. Warszawa, PWN.

Bruner J.S. (2006), Kultura edukacji. Kraków, Universitas.

Brzezińska A. (2005), W poszukiwaniu złotego środka. Rozmowy o rozwoju człowieka. Kraków, Wydawnictwo Znak.

Cackowska M., Dymel-Trzebiatowska H., Szyłak J. (2017), Książka obrazkowa. Wprowadzenie. Poznań, Instytut Kultury Popularnej.

Cackowska M., Dymel-Trzebiatowska H., Szyłak J. (2018), Książka obrazkowa. Leksykon. Poznań, Instytut Kultury Popularnej.

Draaisma D. (2009), Machina metafor. Historia pamięci. Warszawa, Wydawnictwo Aletheia.

Dylak S. (2012), Alfabetyzacja wizualna jako kompetencja współczesnego człowieka. W: S.S. Dylak, M. Skrzydlewski (red.), Media. Edukacja. Kultura. W stronę edukacji medialnej. Poznań– Rzeszów, Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych.

Eco U. (2011), Dzieło otwarte. Warszawa, W.A.B. Frutiger A. (2015), Człowiek i jego znaki. Kraków, Wydawnictwo d2d.pl.

Gleason J.B., Ratner B.N. (2005), Psycholingwistyka. Gdańsk, GWP.

Godlewski G., Mencwel A., Sulima R. (red.) (2003), Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Goffman E. (1981), Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.

Graham L. (2008), Gestalt theory in interactive media design. „Journal of Humanities & Social Sciences”, 2 (1).

Karwatowska M., Tymiakin L. (2014), Światy uczniowskie. Język – media – komunikacja. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Kirsh D. (2013), Poznanie ucieleśnione i magiczna przyszłość projektowania interakcji. „Avant”, 4 (2).

Klus-Stańska D. (2018), Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Klus-Stańska D., Nowicka M. (2005), Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. Warszawa, WSiP.

Kress G., van Leeuwen T. (1996), Reading Images: The Grammar of Visual Design. London, Routledge.

Kwieciński Z. (2002), Wykluczanie. Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK.

Łukaszewicz R. (2020), Wrocławska Szkoła Przyszłości PLUS, czyli lepsze jest możliwe. Działania praktyczne, wizje i projekcje nowego-innego-twórczego. Wrocław, Opolgraf.

Polanyi M. (1964), Personal Knowledge. Towards a Post-Critical Philosophy. New York, Harper and Row.

Puzynina J. (1992), Język wartości. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Puzynina J. (1997), Słowo – wartość – kultura. Lublin, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL.

Rybska E. (2017), Przyroda w osobistych koncepcjach dziecięcych – implikacje dla jej nauczania z wykorzystaniem rysunku. Poznań, Kontekst.

Schwamborn A., Mayer R.E., Thillmann H., Leopold C., Leutner D. (2010), Drawing as a generative activity and drawing as a prognostic activity. „Journal of Educational Psychology”, 102(4).

Sędek G. (1995), Bezradność intelektualna w szkole. Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Psychologii.

Skudrzyk A., Warchala J. (2005), Czy dwie kompetencje? Tekst mówiony i pisany w szkole. W: J. Porayski-Pomsta (red.), Komunikacja i tekst w perspektywie rozwojowej i dydaktycznej. Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa.

Warchala J. (1981), Dialog potoczny a tekst. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Wiśniewska-Kin M. (2013), Dominacja a wyzwolenie. Wczesnoszkolny dyskurs podręcznikowy i dziecięcy. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Wiśniewska-Kin M., Ignerska M. (2020) Skuteczne zdziwienie. Zamieniam się w słuch, czyli opowieści dźwiękiem malowane. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Wiśniewska-Kin M., Rybska E. (2020), Świat w optyce dziecka. Reprezentacje obiektów przyrodniczych z dziecięcej perspektywy. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Załazińska A. (2016), Obraz – słowo – gest. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Żuchowska W. (1992), Oswajanie ze sztuką słowa. Początki edukacji literackiej. Warszawa, WSiP.

Pobrania

Opublikowane

2021-06-30

Jak cytować

Wiśniewska-Kin, M. (2021). Kiedy koniec wieńczy dzieło. Skuteczne zdziwienie „w teatrze życia codziennego”. Problemy Wczesnej Edukacji, 52(1), 129–141. https://doi.org/10.26881/pwe.2021.52.09

Numer

Dział

Rozprawy i artykuły

Inne teksty tego samego autora