„Uwspólnione” tworzenie sensu w interakcji dziecka z dorosłym

Autor

  • Monika Wiśniewska-Kin Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2018.42.06

Słowa kluczowe:

rozumienie pojęć, strategie rozwoju dziecięcych sposobów rozumienia i interpretowania pojęć, kultura edukacji

Abstrakt

This article demonstrates the results of the educational project “stimulating children’s thinking” carried out in some primary schools in a metropolitan environment (Lodz, Poland). The aim of the study was to identify the ways of understanding the concept of community by 9–10-year old children. In the didactical intervention operations designed, the research data came from participated observation, focus interview, and children’s production analysis (graphical visualization, pairedassociate learning tasks and tests of unfinished tasks). Based on my research, I see the need for triggering the cognitive activity of pupils in conditions that ensure the development of conceptual systems. Moreover, the findings suggest the need of broader understanding of educational environments in Polish educational culture.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Angrosino M. (2010), Badania etnograficzne i obserwacyjne. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Anusiewicz J. (1992), Potoczność jako sposób doświadczania świata i jako postawa wobec świata. W: J. Anusiewicz, F. Nieckula (red.), Język a kultura, t. 5. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Appleton K. (1997), Analysis and description of students’ learning during science classes using a constructivist-based model, „Journal of Research in Science Teaching”, 34.

Bartmiński J. (2007), Językowe podstawy obrazu świata. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Bauman Z. (2008), Wspólnota. W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie. Kraków, Wydawnictwo Literackie.

Boniecka B. (2001), Definicje i eksplikacje dziecięce. W: S. Grabias (red.), Zaburzenia mowy. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Boniecka B., Grabias S. (red.) (2007), Potoczność a zachowania językowe Polaków. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Bruner. J. (2006), Kultura edukacji. Kraków, Universitas.

Feuerstein R., Klein P.S., Tannenbaum A.J. (red.) (1994), Mediated Learning Experience (MLE). Theoretical, Psychosocial and Learning Implications. London, Freund Publishing House Ltd.

Filipiak E. (2018), Cultural-historical theory by Lev S. Vygotsy (CHAT): strategies of studies on children’s learning and development. From theory to change in practice (wystąpienie na I Symposium Developmental approach to education according to Lev S. Vygotsky, Bydgoszcz, 19–20 marca 2018).

Klus-Stańska D. (2010), Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Kravcov E., Kravcov G. (2018), Cultural-historical bases of creation of system of continuous education (wystąpienie na I Symposium Developmental approach to education according to Lev S. Vygotsky, Bydgoszcz, 19–20 marca 2018).

Langacker R.W. (1995), Symboliczny charakter gramatyki. W: H. Kardela (red.), Wykłady z gramatyki kognitywnej. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Maćkiewicz J. (2000), Potoczne w naukowym – niebezpieczeństwa i korzyści. W: A. Dąbrowska, J. Anusiewicz (red.), Język a kultura, t. 13, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

McShane J. (2001), Cognitive Development: An Information Processing Approach. Oxford, Blackwell.

Mietzel G. (2003), Psychologia kształcenia. Praktyczny podręcznik dla pedagogów i nauczycieli. Gdańsk, GWP.

Rommetveit R. (1985), Language acquisition as increasing linguistic structuring of experience and symbolic behavior control. W: J.V. Wertsch (red.) Culture, communication and cognition: Vygotskian perspectives. Cambridge, Cambridge University Press.

Schaffer H.R. (1994), Epizody wspólnego zaangażowania jako kontekst rozwoju poznawczego. W: A. Brzezińska, G. Lutomski (red.), Dziecko w świecie ludzi i przedmiotów. Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Wood D. (2006), Jak dzieci uczą się i myślą. Społeczne konteksty rozwoju poznawczego. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pobrania

Opublikowane

2018-09-30

Jak cytować

Wiśniewska-Kin, M. (2018). „Uwspólnione” tworzenie sensu w interakcji dziecka z dorosłym. Problemy Wczesnej Edukacji, 42(3), 49–59. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.42.06

Inne teksty tego samego autora