Monografia profesora Jerzego Kaliszana "Русские Омографы"(Filologia Rosyjska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 45, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017, ss. 144)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26881/srg.2019.6.21

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Kaliszan, J. (2015). Slovar’ omografov russkogo âzyka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM [Kaliszan, J. (2015). Словарь омографов русского языка. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM].

Kaliszan, J. (2017). Russkie omografy. (Seria Filologia Rosyjska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 45). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM [Kaliszan, J. (2017). Русские омографы. (Seria Filologia Rosyjska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 45). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM].

Murawska, P. (2015). Substantywno-substantywne konstrukcje łącznikowe o znaczeniu osobowym we współczesnym języku rosyjskim. Niepublikowana rozprawa doktorska napisana po kierunkiem prof. zw. dra hab. J. Kaliszana. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Neofilologii.

Wesołek, D. (2017). Przekład slangu Nadsat w powieści „Mechaniczna pomarańcza” Anthony Burgessa w świetle teorii ekwiwalencji Eugene Nidy. Niepublikowana rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. J. Kaliszana. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Neofilologii.

Wojan, K. (2007). Wspólnota homonimiki języków europejskich (na materiale języków: polskiego, rosyjskiego i fińskiego). T. 1–3. Niepublikowana rozprawa doktorska napisana po kierunkiem prof. zw. dra hab. J. Kaliszana. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Neofilologii.

Wojan, K. (2010a). Wstęp do badań wieloznaczności leksemów w ujęciu kontrastywnym. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Wojan, K. (2010b). Przypadkowe i nieprzypadkowe wędrówki leksemów. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Wojan, K. (2011a). Rosyjskie leksemy homonimiczne w teorii językoznawczej i praktyce leksykograficznej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Wojan, K. (współudział: Skupińska-Dybek, E.) (2011b). Słownik homonimów leksemowych języka rosyjskiego z polskimi ekwiwalentami tłumaczeniowymi (= Словарь лексемных омонимов русского языка с польскими переводными эквивалентами). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Wojan, K. (2018). Homonimika rosyjska jako przedmiot zainteresowania polskich leksykologów i leksykografów. Na marginesie najnowszych prac Jerzego Kaliszana. Studia Rossica Posnaniensia, 43: 327–339.

Wojan, K. (Red.) (2018 [druk 2019]). Gazeta Uniwersytecka. Pismo Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego. Wydanie specjalne: Adama Mickiewicza jubileusz i rocznica (Gdańsk).

Pobrania

Opublikowane

2019-12-28

Jak cytować

Wojan, K. . (2019). Monografia profesora Jerzego Kaliszana "Русские Омографы"(Filologia Rosyjska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 45, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017, ss. 144). Studia Rossica Gedanensia, (6), 265–271. https://doi.org/10.26881/srg.2019.6.21

Numer

Dział

Recenzje, omówienia i polemiki

Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2 3 > >>