Doktor Stanisław Ulaszek: Artysta — nauczyciel — tłumacz. Laudacja z okazji jubileuszu 45-lecia pracy akademickiej

Autor

  • Katarzyna Wojan Uniwersytet Gdański

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Abdulla K. Yarımçıq èlyazma. Bakı: „XXI”–YNE, 2004.

Chmielewska J. Niepełna historia Oguzu (Kamal Abdulla: Zagadkowy rękopis). „Nowe Książki” 2009, nr 11 (1098), s. 34.

Dede Korkut Kitabı. (I hisse, II hisse, III hisse, IV hisse, V hisse). Tertibinde M. Erginin. Ankara Üniversitesi Basımevi, 1964.

Demirchyan D. Vardanank’. Patmakan vep. Erevan: Haypethrat, 1943.

Dębska K. Problemy translatoryki. „Estetyka i Krytyka” 2009/2010, nr 17/18, s. 249–254. „e-teatr.pl”. [Online:] <http://www.e-teatr.pl/pl/index.html> (25.08.2015).

Grabska M. Gdańska rusycystyka — rozwój i kierunki badań. [W:] Tradycje gdańskiej humanistyki. Red. J. Borzyszkowski, C. Olbracht-Prondzyński. Gdańsk: Instytut Kaszubski, 2008, s. 186.

Kursy i egzaminy certyfikacyjne z języka rosyjskiego na Uniwersytecie Gdańskim. [W:] Portal „Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego”, cop. FRUG 2010. [Online] <http://www.frug.ug.edu.pl/?kursy,30> (6.08.2015).

Państwowa Opera i Filharmonia Bałtycka w Gdańsku (w 25-lecie istnienia). Red. B.M. Jankowski. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1971.

Państwowa Opera i Filharmonia Bałtycka. 1945–1985. Red. A. Czekanowicz. Gdańsk: Państwowa Opera i Filharmonia Bałtycka, 1985.

Pawelec A. Alfa i Omega. „Przekładaniec” 2011, nr 22–23, s. 360–363.

Pisowicz A. Wstęp. [W:] Demirczian D. Wartanidzi. Wojownicy Wartana Mamikoniana. Powieść historyczna w dwóch tomach. T. 1. Przeł. S. Ulaszek. Oprac. A. Pisowicz. Kraków: Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich — Księgarnia Akademicka, 2014, s. 5–8.

Programy spektakli z lat 1967–1980. Gdańsk: Państwowa Opera i Filharmonia Bałtycka, 1967–1980.

Ricoeur P., Torop P. O tłumaczeniu. Przeł. [z franc.] T. Swoboda, [z ros.] S. Ulaszek. Wstępem poprzedził E. Balcerzan. Przekład cytatów anglo- i niemieckojęzycznych E. Rajewska. Seria Literatura i Okolice. Red. naukowy serii B. Żyłko. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008.

„Sygnatury24.pl. Baza sygnatur porcelany”. Zespół sygnatury24.pl. [Online:] <http://www.sygnatury24.pl/?opcja=SYGNATURY> (25.08,2015).

Torop P. Przekład całkowity. Przeł. Stanisław Ulaszek. [W:] P. Ricoeur, P. Torop. O tłumaczeniu. Przeł. [z franc.] T. Swoboda, [z ros.] S. Ulaszek. Seria Literatura i Okolice. Red. naukowy serii B. Żyłko. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, s. 60–327.

Ulaszek S. Od tłumacza. [W:] Abdulla K. Zagadkowy rękopis. Przeł. S. Ulaszek. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009, s. 3.

Wywiad. Rozmowa ze S. Ulaszkiem przeprowadzona przez K. Wojan. Gdańsk-Zaspa, dn. 30.07.2015.

Zając G. Dawno, dawno temu w krainie Oguzów... [W:] Abdulla K. Zagadkowy rękopis. Przeł. S. Ulaszek. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009, s. 5–8.

Zaświadczenie [o zweryfikowaniu ob. S. Ulaszka]. Ministerstwo Kultury i Sztuki. Departament Teatru, Muzyki i Estrady. Podkomisja Weryfikacyjna. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Sztuki, 1973.

Абдулла К. Неполная рукопись. Роман. Pеревод с азербайджанского В. Ибрагимоглу. Серия Мир современной прозы. Москва: Хроникер, 2006.

Абдуллабекова Г.Г. Азербайджанско-польские литературные связи ХIХ ХХI веков (Учебное пособие). Баку: Мутарджим, 2012.

Азаров Ю.П. Групповые люди. Москва: Советский писатель, 1990.

Веллер М.И. Легенды Невского проспекта cборник рассказов. Санкт-Петербург: Астрель, 1993.

Давидовский В.Я., Давидовский Я.В. Несокрушимая и легендарная. Альтернативная историческая фантастика. Inc. Cleveland: IGO-America, 1998.

Довлатов С.Д. Полковник говорит — люблю. Ann Arbor: Ardis, 1983.

Садур Н.Н. Чудная баба (пьеса в двух частях). Москва: Союзтеатр, 1989.

Теер Е. Польский перевод романа Камала Абдуллы «Неполная рукопись». „Литературный Азербайджан” 2008, nr 1. [Online] http://www.azyb.net/cgi-bin/jurn/main.cgi?id=1700 (5.08.2015).

Тороп П. Тотальный перевод. Тарту: Издательство Тартуского университета, 1995.

Pobrania

Opublikowane

2015-01-25

Jak cytować

Wojan, K. . (2015). Doktor Stanisław Ulaszek: Artysta — nauczyciel — tłumacz. Laudacja z okazji jubileuszu 45-lecia pracy akademickiej. Studia Rossica Gedanensia, 463–477. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/4471

Numer

Dział

Kronika