Gieorgij Efron o sobie: dwa wyznania – dwie żywe rany. Na podstawie "Dzienników autora" z 1941 roku

Autor

Słowa kluczowe:

Gieorgij Efron, dzienniki intymne, emigracja rosyjska, reemigranci rosyjscy, dylematy moralne

Abstrakt

Autor ilustruje tezę, w myśl której dwa wyznania Gieorgija Efrona o sobie, zawarte w jego dziennikach z 1941 roku, odsłaniają wiecznie żywe rany w psychice młodego chłopaka. Źródeł traum psychicznych i trwałych zmian w osobowości nastolatka należy upatrywać w jego trudnej przeszłości – czasach, gdy przez czternaście lat mieszkał we Francji, oraz pięciu latach funkcjonowania w sowieckiej rzeczywistości totalitarnego państwa. Mur dogłębnie analizuje przyczyny rozpadu więzi rodzinnych i następstwa błędnej decyzji życiowej podjętej przez Marinę Cwietajewą, jaką był przyjazd do ZSRR. Ta egzystencjalna pułapka, w której znalazła się zarówno sama poetka, jak i jej ukochany syn, miała tragiczne konsekwencje przede wszystkim w postaci tragicznej śmierci Cwietajewej w Jełabudze i w rozpoczęciu sierocego losu Mura. Autor uważa, że żadnej z dwóch wielkich ran egzystencjalnych nie udało się zagoić Gieorgijowi Efronowi do końca swego krótkiego życia.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Grzegorz Ojcewicz - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Doktor  habilitowany  nauk  humanistycznych,  b.  prof.  n.  Wyższej  Szkoły  Policji  w  Szczytnie  i  Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego  w  Olsztynie.  Zainteresowania  badawcze:  filologia  śledcza,  życie  i  twórczość  Iwana  Bunina,  Sergiusza  Jesienina,  św.  Matki  Marii  z  Paryża  (Skobcowej),  Gieorgija  Efrona;  literaturoznawca,  badacz  XX-wiecznej emigracji rosyjskiej. Najważniejsze publikacje: Zabójstwo Sergiusza Jesienina (Szczytno, 2009), Święta Dorota z Mątów: mity i rzeczywistość (Szczytno, 2016), G. Efron, Dzienniki 1940–1943, t. 1–3 (Szczytno 2019–2021; przekład i opracowanie), Nie byłam Jonaszem? Chrześcijaństwo i społeczeństwo w światopoglądzie św. Matki Marii [Skobcowej] (Olsztyn, 2020), Wstęp do filologii śledczej (Olsztyn 2021).

Bibliografia

Efron (Murr), G. (2014). Journal (1939–1943). Traduit du russe par Goblot S. Préface, notes et révision de la traduction Lossky V., postface Bérenger C. Genève: Éditions des Syrtes.

Èfron, G. (2004). Dnevniki. V dvuh tomah. Tom 1: 1940–1941 gody. Izdanie podgotovili Korkina E.B. i Losskaâ V.K. Moskva: Izdatel’stvo «Vagrius» [Эфрон, Г. (2004). Дневники. В двух томах. Том 1: 1940–1941 годы. Издание подготовили Коркина Е.Б. и Лосская В.К. Москва: Издательство «Вагриус»].

Èfron, G. (2017). Neizvestnost’ buduŝego. Dnevniki i pis’ma 1940–1941 godov. S risunkami Georgiâ Èfrona (publikuûtsâ vpervye). Izdanie podgotovili Korkina E.B., Losskaâ V.K. i Popova A.I. Moskva: Izdatel’stvo «AST» i RGALI [Эфрон, Г. (2017). Неизвестность будущего. Дневники и письма 1940–1941 годов. С рисунками Георгия Эфрона (публикуются впервые). Из- дание подготовили Коркина Е.Б., Лосская В.К., Попова А.И. Москва: Издательство «АСТ» и РГАЛИ].

Èfron, G. Dnevnik [Эфрон Г. 2018. Дневник. (Online) http://thelib.ru/books/efron_georgiy/dnevniki.html (dostęp: 18.05.2018)].

Èfron, G. (2018). Zapiski parižanina. Dnevniki, pis’ma, literaturnye opyty 1941–1944 godov. S risunkami avtora (publikuûtsâ vpervye). Izdanie podgotovili Korkina E.B., Losskaâ V.K., Popova A.I. Moskva: Izdatel’stvo «AST» i RGALI [Эфрон, Г. (2018) Записки парижанина. Дневники, письма, литературные опыты 1941–1944 годов. С рисунками автора (публикуются впервые). Издание подготовили Коркина Е.Б., Лосская В.К., Попова А.И. Москва: Издательство «АСТ» и РГАЛИ].

Efron, G. (2019). Dzienniki 1940–1943. Tom 1. Rok 1940. Przekł. z ros., red. i opr. n. Ojcewicz G. Szczytno: Wydawnictwo „GregArt”.

Efron, G. (2021a). Dzienniki 1940–1943. Tom 2. Rok 1941. Przekł. z ros., red. i opr. n. Ojcewicz G. Szczytno: Wydawnictwo „GregArt”.

Efron, G. (2021b). Dzienniki 1940–1943. Tom 3. Rok 1943. Przekł. z ros., red. i opr. n. Ojcewicz G. Szczytno: Wydawnictwo „GregArt”.

Gorâeva, T. (2017). Černoe na belom. Strast’ k risovaniû. V: Èfron, G. Neizvestnost’ buduŝego. Dnevniki i pis’ma 1940–1941 godov. S risunkami Georgiâ Èfrona (publikuûtsâ vpervye). Izdanie podgotovili Korkina E.B., Losskaâ V.K., Popova A.I. Moskva: Izdatel’stvo «AST» i RGALI: 11–14 [Горяева, Т. (2017). Черное на белом. Страсть к рисованию. B: Эфрон, Г. Неизвестность будущего. Дневники и письма 1940–1941 годов. С рисунками Георгия Эфрона (публикуются впервые). Издание подготовили Коркина Е.Б., Лосская В.К., Попова А.И. Москва: Издательство «АСТ» и РГАЛИ: 11–14].

Gorâeva, T. (2018). Pravo na voskrešenie. V: Èfron, G. (2018). Zapiski parižanina. Dnevniki, pis’ma, literaturnye opyty 1941–1944 godov. S risunkami avtora (publikuûtsâ vpervye). Izdanie podgotovili Korkina E.B., Losskaâ V.K., Popova A.I. Moskva: Izdatel’stvo «AST» i RGALI: 286–290 [Горяева, Т. (2018). Право на воскрешение. B: Эфрон, Г. Записки парижанина. Дневники, письма, литературные опыты 1941–1944 годов. С рисунками автора (публикуются впервые). Издание подготовили Коркина Е.Б., Лосская В.Л., Попова А.И.. Москва: Издательство «АСТ» и РГАЛИ: 286–290].

Gromova, N. (2012). Stranniki vojny: Vospominaniâ detej pisatelej. 1941–1944. Moskva: Izdatel’stvo AST [Громова, Н. (2012). Странники войны: Воспоминания детей писателей. 1941–1944. Москва: Издательство АСТ].

Korkina, E., Losskaâ, V. (2017). Predislovie. V: Èfron, G. (2017). Neizvestnost’ buduŝego. Dnevniki i pis’ma 1940–1941 godov. S risunkami Georgiâ Èfrona (publikuûtsâ vpervye). Izdanie podgotovili Korkina E.B., Losskaâ V.K., Popova A.I. Moskva: Izdatel’stvo «AST» i RGALI, c. 5–10 [Коркина, Е., Лосская, В. (2017). Предисловие. B: Эфрон, Г. (2017). Неизвестность будущего. Дневники и письма 1940–1941 годов. С рисунками Георгия Эфрона (публикуются впервые). Издание подготовили Коркина Е.Б., Лосская В.К., Попова А.И. Москва: Издательство «АСТ» и РГАЛИ, c. 5–10].

Korkina, E., Losskaâ, V. (2018). Avtoportret na fone odinočestva. V: Èfron, G. (2018). Zapiski parižanina. Dnevniki, pis’ma, literaturnye opyty 1941–1944 godov. S risunkami avtora (publikuûtsâ vpervye). Izdanie podgotovili Korkina E.B., Losskaâ V.K., Popova A.I. Moskva: Izdatel’stvo «AST» i RGALI: 512–518 [Коркина, Е., Лосская, В. (2018). Автопортрет на фоне одиночества. B: Эфрон, Г. Записки парижанина. Дневники, письма, литературные опыты 1941–1944 годов. С рисунками автора (публикуются впервые). Издание подготовили Коркина Е.Б., Лосская В.К., Попова А.И. Москва: Издательство «АСТ» и РГАЛИ: 512–518].

Kudrowa, I. (1998). Tajemnica śmierci Mariny Cwietajewej. Tłum. i posł. K. Tur. Białystok: Wydawnictwo „Łuk”.

Losskaâ, V. (1992). Marina Cvetaeva v žizni (neizdannye vospominaniâ sovremennikov). Moskva: ProzaiK [Лосская, В. (1992). Марина Цветаева в жизни (неизданные воспоминания современников). Москва: ПрозаиК].

Makarenko-Astrikova, S. (Lana). (2018). Marina Cvetaeva. Netlennyj duh. Korsikanskij žasmin. Legendy. Fakty. Dokumenty. Moskva: LitRes [Макаренко-Астрикова, С. (Лана). (2018). Марина Цветаева. Нетленный дух. Корсиканский жасмин. Легенды. Факты. Документы. Москва: ЛитРес. (Online) https://books.google.pl/books (доступ: 17.07.2019)].

Ojcewicz, G. (2016). Biorytmika jako źródło interpretacji zdarzeń. W: Myślak D.A., Ojcewicz G. (2016). Stara Dusza. Fenomen Matki Marii (Skobcowej). Badania i materiały. Szczytno: Wydawnictwo „GregArt”: 347–372.

Ojcewicz, G. (2017). Z filologii śledczej. Praca agenturalna stalinowskich służb specjalnych za granicą na przykładzie sprawy o zabójstwo Ignacego Reissa. Studia Rossica Gedanensia, 4: 297–332.

Ojcewicz, G. (2018). Z filologii śledczej. Marina Cwietajewa jako świadek w sprawie o zabójstwo Ignacego Reissa w świetle dwóch protokołów przesłuchania. Studia Rossica Gedanensia, 5: 279–315.

Ojcewicz, G. (2019). Każda droga ma kres (tragiczna przystań reemigrantki Mariny Cwietajewej w Jełabudze w świetle Dzienników Gieorgija Efrona), Acta Neophilologica, 21(2): 141–158.

Popova, A. (2017). «A zdes’ – â odin, sam ssoboj, s prošlym i pereživaniâmi». Dnevniki, pis’ma i literaturnye opyty Georgiâ Èfrona 1941–1944 godov. V: Èfron, G. (2017). Neizvestnost’ buduŝego. Dnevniki i pis’ma 1940–1941 godov. S risunkami Georgiâ Èfrona (publikuûtsâ vpervye). Izdanie podgotovili Korkina E.B., Losskaâ V.K., Popova A.I. Moskva: Izdatel’stvo «AST» i RGALI: 5–12 [Попова, А. (2017). «А здесь – я один, сам с собой, с прошлым и переживаниями». Дневники, письма и литературные опыты Георгия Эфрона 1941–1944 годов. B: Эфрон, Г. (2017). Неизвестность будущего. Дневники и письма 1940–1941 годов. С рисунками Георгия Эфрона (публикуются впервые). Издание подготовили Коркина Е.Б., Лосская В.К., Попова А.И. Москва: Издательство «АСТ» и РГАЛИ, c. 5–12].

Sikora, J. (1995). A. Biorytmy: jak osiągnąć sukces wykorzystując naturalne cykle organizmu. Bielsko-Biała: „Kleks”.

Sikora, J.A. (2009). Sekrety biorytmów. Katowice: Kos.

Sikora, J.A. (2014). Kosmobiologia. Katowice: Kos.

Sikora, J.A. (2020). Raźnym krokiem do sukcesów… Katowice: Kos.

Sikora, J. (1983). Biodiagram prawdę ci powie. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza.

Sikora, J. (1984). Biorytmy twojego życia. Warszawa: „Sport i Turystyka”.

«...Skoro otpravlûs’ na front...». Pis’mo G. Èfrona L.A. Ozerovu. Voennaâ sud’ba Georgiâ Èfrona (2015). Sostavlenie i teksty M.M. Urazovoj. Moskva: Dom-muzej Mariny Cvetaevoj [«...Скоро отправлюсь на фронт...». Письмо Г. Эфрона Л.А. Озерову. Военная судьба Георгия Эфрона (2015). Составление и тексты М.М. Уразовой. Москва: Дом-музей Марины Цветаевой].

Sokolov, M. (2017). Dmitrij Sezeman: Marina Cvetaeva, Georgij Èfron i vozvraŝenie v SSSR. Čast’ 1 [Соколов, М. (2017). Дмитрий Сеземан: Марина Цветаева, Георгий Эфрон и возвращение в СССР. Часть 1. (Online) https://www.svoboda.org/a/262693.html (доступ: 17.06.2017). Часть 2. (Online) https://www.svoboda.org/a/262899.html (доступ: 17.06.2017)].

Stopińska, W. (2011). Zegar biologiczny. W: Stopińska, W. (2011). Medycyna między Wschodem a Zachodem. Łódź: Galaktyka: 9–16.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-31

Jak cytować

Ojcewicz, G. (2021). Gieorgij Efron o sobie: dwa wyznania – dwie żywe rany. Na podstawie "Dzienników autora" z 1941 roku. Studia Rossica Gedanensia, (8), 132–150. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6669

Numer

Dział

Studia i artykuły

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>