Tajemnica zaginięcia czerwonoarmisty Gieorgija Efrona (1925–1944)

Autor

Słowa kluczowe:

Gieorgij Efron, zaginieni, front białoruski 1944, wielka wojna ojczyźniana, wieś Drujka, 7 lipca 1944

Abstrakt

Autor stara się naświetlić zagadkę tajemniczego zniknięcia i śmierci czerwonoarmisty Gieorgija Efrona, do jakich doszło po bitwie z Niemcami na froncie białoruskim 7 lipca 1944 roku. Według oficjalnej wersji szeregowy Efron został ranny w boju pod wsią Drujką i skierowany do 183. batalionu medyczno-sanitarnego. W ewidencji batalionu Efron jednak nie figuruje wśród osób zmarłych, a do żadnego pułku nigdy nie powrócił. Co się zatem stało lub mogło stać z czerwonoarmistą w świetle znanej literatury i tego, co znajduje się poza materiałem pisanym?

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Grzegorz Ojcewicz - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Doktor  habilitowany  nauk  humanistycznych,  b.  prof.  n.  Wyższej  Szkoły  Policji  w  Szczytnie  i  Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego  w  Olsztynie.  Zainteresowania  badawcze:  filologia  śledcza,  życie  i  twórczość  Iwana  Bunina,  Sergiusza  Jesienina,  św.  Matki  Marii  z  Paryża  (Skobcowej),  Gieorgija  Efrona;  literaturoznawca,  badacz  XX-wiecznej emigracji rosyjskiej. Najważniejsze publikacje: Zabójstwo Sergiusza Jesienina (Szczytno, 2009), Święta Dorota z Mątów: mity i rzeczywistość (Szczytno, 2016), G. Efron, Dzienniki 1940–1943, t. 1–3 (Szczytno 2019–2021; przekład i opracowanie), Nie byłam Jonaszem? Chrześcijaństwo i społeczeństwo w światopoglądzie św. Matki Marii [Skobcowej] (Olsztyn, 2020), Wstęp do filologii śledczej (Olsztyn 2021).

Bibliografia

Babaev, È. (2000). Vospominaniâ. Sankt-Peterburg: INAPRESS [Бабаев, Э. (2000). Воспоминания. Санкт-Петербург: ИНАПРЕСС].

Biełkina, M. (1997). Losy pokrzyżowane. O ostatnich latach życia Maryny Cwietajewej i jej bliskich. Tłum. R. Lasotowa. Wrocław: Ossolineum.

Bobińska, H., Ojcewicz, G. (2015). Zabójstwo wielkiego mistrza Wernera von Orseln. Kwidzyn–Gdynia: Kwidzyńskie Centrum Kultury i Wydawnictwo Region.

Bobińska, H., Ojcewicz, G., Saar-Kozłowska, A. (2018). Nie tylko brodnickie tajemnice Anny Wazówny. Szczytno: Wydawnictwo „GregArt”.

Bušev, A. (2014). «Rol’ avtomatčika početna...». Syn Mariny Cvetaevoj Georgij Èfron pogib, osvoboždaâ Belarus’ [Бушев, А. (2014). «Роль автоматчика почетна...». Сын Марины Цветаевой Георгий Эфрон погиб, освобождая Беларусь]. (Online) https://rg.ru/2014/02/20/avtomatchik.html (dostęp: 18.02.2021).

Cvetaeva, A.I. (2003). V boû besstrašen. W: Cvetaeva, A.I. (2003). Vospominaniâ. Moskva: «Izografus»: 848–849 [Цветаева, А.И. (2003). В бою бесстрашен. В: Цветаева, А.И. (2003). Воспоминания. Москва: «Изографус»: 848–849].

Efron, G. (2005). Z dziennika. Wybór J. Juryś. Tłum. M. Ochab. Zeszyty Literackie, 4: 56–73.

Èfron, G. (2017). Neizvestnost’ buduŝego. Dnevniki i pis’ma 1940–1941 godov. S risunkami Georgiâ Èfrona (publikuûtsâ vpervye). Izdanie podgotovili E.B. Korkina, V.K. Losskaâ, A.I. Popova. Moskva: Izdatel’stvo «AST» i RGALI [Эфрон, Г. (2017). Неизвестность будущего. Дневники и письма 1940–1941 годов. С рисунками Георгия Эфрона (публикуются впервые). Издание подготовили Е.Б. Коркина, В.К. Лосская, А.И. Попова. Москва: Издательство «АСТ» и РГАЛИ].

Èfron, G. (2018). Zapiski parižanina. Dnevniki, pis’ma, literaturnye opyty 1941–1944 godov. S risunkami avtora (publikuûtsâ vpervye). Izdanie podgotovili E.B. Korkina, V.K. Losskaâ, A.I. Popova, Moskva: Izdatel’stvo «AST»i RGALI [Эфрон, Г. (2018) Записки парижанина. Дневники, письма, литературные опыты 1941–1944 годов. С рисунками автора (публикуются впервые). Издание подготовили Е.Б. Коркина, В.К. Лосская, А.И. Попова, Москва: Издательство «АСТ» и РГАЛИ].

Efron, G. (2019). Dzienniki 1940–1943. Tom 1: Rok 1940. Przekł. z ros., red. i oprac. n. G. Ojcewicz. Szczytno: Wydawnictwo „GregArt”.

Efron, G. (2021a). Dzienniki 1940–1943. Tom 2: Rok 1941. Przekł. z ros., red. i oprac. n. G. Ojcewicz. Szczytno: Wydawnictwo „GregArt”.

Efron, G. (2021b). Dzienniki 1940–1943. Tom 3: Rok 1943. Przekł. z ros., red. i oprac. n. G. Ojcewicz. Szczytno: Wydawnictwo „GregArt”.

Efron, G. (Murr) (2014). Journal (1939–1943), traduit du russe par S. Goblot, préface, notes et révision de la traduction V. Lossky, postface C. Bérenger, Genève: Éditions des Syrtes.

Èfron, G. (1995). Pis’ma. Sost., podgot. tekstov, predisl. i primeč. E.B. Korkinoj. Kaliningrad: «Luč» [Эфрон, Г. (1995). Письма. Сост., подгот. текстов, предисл. и примеч. Е.Б. Коркиной. Калининград: «Луч»].

Èfron, G. (2004a). Dnevniki. V dvuh tomah. Tom 1: 1940–1941 gody. Izdanie podgotovili E.B. Korkina i V.K. Losskaâ, Moskva: Izdatel’stvo «Vagrius» [Эфрон, Г. (2004а). Дневники. В двух томах. Том 1: 1940–1941 годы. Издание подготовили Е.Б. Коркина и В.К. Лосская. Москва: Издательство «Вагриус»].

Èfron, G. (2004b). Dnevniki. V dvuh tomah. Tom 2: 1941–1943 gody. Izdanie podgotovili E.B. Korkina i V.K. Losskaâ, Moskva: Izdatel’stvo «Vagrius» [Эфрон, Г. (2004b). Дневники. В двух томах. Том 2: 1941–1943 годы. Издание подготовили Е.Б. Коркина и В.К. Лосская. Москва: Издательство «Вагриус»].

Golovina, I. (2004). «Zvezda menâ vynesetnevredimym iz vojny». Svobodnye novosti, 18 [Головина, И. (2004). «Звезда меня вынесет невредимым из войны». Свободные новости, 18]. (Online) http://old.sn-plus.com/!old-site_!/arhive/may/3/str/1-10.htm (strona niedostępna).

Gribanov, S.V. (1975). Stroka Cvetaevoj. Neman, 8: 113–119 [Грибанов, С.В. (1975). Строка Цветаевой. Неман, 8: 113–119].

Gromova, N. (2012). Žizn’ i gibel’ Georgiâ Èfrona [Громова, Н. (2012). Жизнь и гибель Георгия Эфрона]. (Online) https://magazines.gorky.media/library/natalya-gromova-zhizn-i-gibel-georgiya-efrona (dostęp: 18.02.2021).

Kitrasiewicz, P. (2018). Artyści w cieniu Stalina. Opowieści biograficzne. Eisenstein. Cwietajewa. Mandelsztam. Bułhakow. Warszawa: Wydawnictwo MG.

Myślak, A.D., Ojcewicz, G. (2016). Stara Dusza. Fenomen Matki Marii (Skobcowej). Badania i materiały. Szczytno: Wydawnictwo „GregArt”.

Nevzorova, I.M. (2013). Rejd pamâti [Невзорова, И.М. (2013). Рейд памяти]. (Online) http:// www.slavcentr.kz/index.php/55-uncategorised2/619-rejd-pamyati.html (dostęp: 18.02.2021).

Ojcewicz, G. (2016). Biorytmika jako źródło interpretacji zdarzeń. W: Myślak D.A., Ojcewicz G. (2016). Stara Dusza. Fenomen Matki Marii (Skobcowej). Badania i materiały. Szczytno: Wydawnictwo „GregArt”, s. 347–372.

Ojcewicz, G., Włodarczyk, R., Zajdel, D. (2009). Zabójstwo Sergiusza Jesienina. Studium kryminalistyczno-historycznoliterackie, Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Pantelejko, A. (1998). Točka ne postavlena. B: Pamât’. Istoričeskaâ dokumental’naâ hronika Braslavskogo rajona: Minsk: Poligrafoformlenie: 415–416 [Пантелейко, А. (1998). Точка не поставлена. B: Память. Историческая документальная хроника Браславского района. Минск: Полиграфоформление: 415–416].

Piwkowska, A. (2017). Wyklęta. Poezja i miłość Mariny Cwietajewej. Warszawa: Wydawnictwo ISKRY.

Podlipskij, A. (2006). Mogila syna Marinycvetaevoj. Narodnoe slovo (Vitebsk), 50–51: 8 [Подлипский, А. (2006). Могила сына Марины Цветаевой. Народное слово (Витебск), 50–51: 8].

Senča, V. (2018). Kak pogib Georgij Èfron? [Сенча, В. (2018). Как погиб Георгий Эфрон? (Online) http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_2018_4/Content/Publication6_6885/Default.aspx] (dostęp: 21.02.2021).

Senča, V. (2020). Marina Cvetaeva. Râbina – sud’bina gor’kaâ. Moskva: «Izdatel’stvo Rodina» [Сенча, В. (2020). Марина Цветаева. Рябина – судьбина горькая. Москва: «Издательство Родина»].

Ševarov, D. (2015). Tot, kto ne prošel mimo [Шеваров, Д. (2015). Тот, кто не прошел мимо]. (Online) https://rg.ru/2015/06/04/efron.html (dostęp: 18.02.2021).

Sikora, J. (1983). Biodiagram prawdę ci powie. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza.

Sikora, J. (1984). Biorytmy twojego życia. Warszawa: „Sport i Turystyka”.

Sikora, J. A. (1995). Biorytmy: jak osiągnąć sukces wykorzystując naturalne cykle organizmu. Bielsko-Biała: „Kleks”.

Sikora, J. A. (2009). Sekrety biorytmów. Katowice: Kos.

«...Skoro otpravlûs’ na front...». Pis’mo G. Èfrona L.A. Ozerovu. Voennaâ sud’ba Georgiâ Èfrona (2015). Sostavlenie i teksty M.M. Urazovoj. Moskva: Dom-muzej Mariny Cvetaevoj [«...Скоро отправлюсь на фронт...». Письмо Г. Эфрона Л.А. Озерову. Военная судьба Георгия Эфрона (2015). Составление и тексты М.М. Уразовой. Москва: Дом-музей Марины Цветаевой].

Smert’ ne bez pričiny... Georgij Èfron... [Смерть не без причины... Георгий Эфрон...]. (Online) https://www.liveinternet.ru/users/5130314/post426846400] (dostęp: 18.02.2021).

Pobrania

Opublikowane

2021-12-31

Jak cytować

Ojcewicz, G. (2021). Tajemnica zaginięcia czerwonoarmisty Gieorgija Efrona (1925–1944). Studia Rossica Gedanensia, (8), 217–249. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6674

Numer

Dział

Studia i artykuły

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>