Niecenzuralne parodie wierszem Iwana Bunina a sztuka przekładu

Autor

  • Grzegorz Ojcewicz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Słowa kluczowe:

Иван Бунин, стихотворная пародия, искусство перевода, непристойности, русская эмиграционная литература

Abstrakt

Данная статья посвящена презентации и литературно-переводческому анализу, непубликованых до сих пор в Польше, а значит – и неизвестных более широкому читательскому кругу, двенадцати нецензурных стихотворных пародий, автором которых является Иван Бунин (1870–1953). Бунинские непристойности принадлежат к второстепенным достижениям среди литературных трудов русского лауреата Нобелевской премии, но этих произведений нельзя игнорировать, учитывая их особенный художественный характер и общественную роль. По мнению автора, Бунинские непристойности следует воспринимать главным образом в эмиграционном ключе, который требует от читателя знания реальных фактов, связанных с французским этапом эмиграции писателя и с советской действительностью в болшевистское время. В анализ и интерпретацию были включены следующие произведения: Новые басни Эзопа (четыре текста), Отрывки из оперы «Курва-блядь Оленушка», Песнь о вещем Грузине, стихотворение Пришлось когда-то дьявольскому роду…, Русские писатели и издатели в Париже (три текста), Европейскому певцу (два варианта).

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Grochowski M. Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów. Warszawa: PWN, 1996.

Karłowicz J. Słownik gwar polskich. T. 1–6. Kraków: Akademia Umiejętności, 1900–1911.

Legeżyńska A. Przekład jako rzecz wyobraźni. [W:] Przekład artystyczny a współczesne teorie translatologiczne. „Studia o Przekładzie” nr 8. Red. P. Fast. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”, 1998, s. 31–47.

Legeżyńska A. Przekład jako rzecz wyobraźni. [W:] A. Legeżyńska. Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 216–232.

Legeżyńska A. Tłumacz jako drugi autor – dziś. [W:] A. Legeżyńska. Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 232–239.

Lewinson J. Słownik seksualizmów polskich. Warszawa: Książka i Wiedza, 1999.

Miejski słownik slangu i mowy potocznej. [Online:] <http://www.miejski.pl/slowo-W+pizdu>.

Ojcewicz G. Tajne notatki z lat 1836−1837 Aleksandra Puszkina jako postmodernistyczna mistyfikacja. „Acta Polono-Ruthenica” 2008, t. 13, s. 111–121.

Ojcewicz G. Parodia czy kryptodialog? Na przykładzie „Это было у моря” Igora Siewierianina i „Вы смотрели на море…” Borysa Popławskiego. „Acta Polono-Ruthenica” 2011, t. 16, s. 137–148.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich. Red. n.o. A. Jankowski. Poznań–Warszawa: Wydawnictwo Pallottinum, 1990.

Popovič A. Teoria przekładu w systemie nauki o literaturze. Tłum. M. Papierz. [W:] Współczesne teorie przekładu. Antologia. Red. P. Bukowski, M. Heydel. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2009, s. 87–106.

Przekład artystyczny a współczesne teorie translatologiczne. „Studia o Przekładzie” nr 8. Red. P. Fast. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”, 1998.

Starobinski J. Wskazówki do historii pojęcia wyobraźni. Tłum. W. Kwiatkowski. „Pamiętnik Literacki” 1972, nr 68, z. 4, s. 217–232.

Бунин И.А. Воспоминания. Париж: Возрождение, 1950.

Бунинская энциклопедия. А–Я. Cост. А.В. Дмитриев. Липецк: ООО Типография «ЛипецкПлюс», 2010.

Горький М. Полное собрание сочинений. Художественные произведения в 25 т. Москва: Наука, 1969.

И.А. Бунин. Новые материалы. Вып. 2. Cост. О. Коростелев, Р. Дэвис. Москва: Русский путь, 2010.

Мальцев Ю. Иван Бунин 1870–1953. Москва: Посев, 1994.

Островский А.Н. Полное собрание сочинений Т. 7. Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1950.

Плуцер-Сарно А. Большой словарь мата. Т. 1: Опыт построения справочно-библиографической базы данных лексических и фразеологических значений слова «хуй». [Onlien:] <http://lib.rus.ec/b/104407/read> (20.07.2013).

Пономарев Е.Р. Нецензурный Бунин. Стихотворные пародии конца 1940-х годов. [В:] И.А. Бунин. Новые материалы. Вып. 2. Сост. О. Коростелев, Р. Дэвис. Москва: Русский путь, 2010, s. 479–500.

Яблоновкий С.В. Ему, великому. „Русская мысль” 1948, nr 83, 10 ноября.

Pobrania

Opublikowane

2016-01-25

Jak cytować

Ojcewicz, G. . (2016). Niecenzuralne parodie wierszem Iwana Bunina a sztuka przekładu. Studia Rossica Gedanensia, 323–344. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6694

Numer

Dział

Studia i artykuły

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>