Z filologii śledczej. O Aleksandrze Gilarewskim, obducencie zwłok Siergieja Jesienina — raz jeszcze

Autor

  • Grzegorz Ojcewicz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Słowa kluczowe:

investigative philology, Alexandr Gylarevsky, expert witness, forensic handwriting analysis, autopsy of Sergey Yesienin in Obuchovsky Hospital

Abstrakt

In this article the author mentions Alexander Gilarevsky, a forensic medical examiner, who conducted the autopsy of Sergey Yesienin in Obuchovsky Hospital, Leningrad, on 29 XII 1925. Thanks to getting to new documents it was possible to update the previous findings described in the monograph on The Murder of Sergey Yesienin. (2009) The author concludes that Alexander Gilarevsky was probably born in 1855, he was not a Professor of Medicine, he never had an academic degree, and he never dabbled in any research or didactics. Nevertheless, those facts do not determine that the Leningrad forensic medical examiner did not have the medical skills on a professor level or the attributes of mind that characterized the true professors of the Tsar era, for whom honour was as important as their own life and the judgement of history.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Kwieciński H. Wpływ chorób psychicznych na pismo. [W:] H. Kwieciński. Grafologia sądowa (zasady ekspertyzy dokumentów i analizy pisma). Warszawa: Instytut Wydawniczy Bibljoteka Polska, 1936, s. 103–182.

Kwieciński H. Wpływ stanu psychicznego i fizycznego na pismo. [W:] H. Kwieciński. Grafologia sądowa (zasady ekspertyzy dokumentów i analizy pisma). Warszawa: Instytut Wydawniczy Biblioteka Polska, 1936, s. 97–102.

Ojcewicz G., Włodarczyk R., Zajdel D. Zabójstwo Sergiusza Jesienina. Studium kryminalistyczno-historycznoliterackie. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2009.

Schermann R. Pismo a człowiek. [W:] R. Schermann. Pismo nie kłamie. Psychografologia z ilustracjami. Kraków: Księgarnia Powszechna, 1939, s. 85–132.

Zajączkowski J.P. Choroba, lęk i zagrożenie w charakterze pisma. [W:] J.P. Zajączkowski. Grafologia. Charakter pisma mówi wszystko o człowieku. Warszawa: Rój, 1990, s. 12–13.

Кравченко В.И. Графология: характер по почерку. Учебно-методическое пособие, СанктПетербург: Издательство ГУАП, 2006.

Лучкина С. Питерские адреса Есенина. ГИЛЯРЕВСКИЙ А.Г., «LiveJournal”. [Online] <http://esenin-1925.livejournal.com/4879.html> (21.05.2013).

Молин Ю.А., Назаров В.Ю. Памяти Александра Григорьевича Гиляревского. «Проблемы экспертизы в медицине” 2007, № 28–4, s. 44–48.

Морохов Ф. Ложь и правда о гибели Есенина, «Русь” 1994, № 11, s. 106–114.

Морохов Ф. Убийство поэта: О трагической судьбе С. А. Есенина. «Молодая гвардия” 1994, № 7, s. 180–198.

Морохов Ф. Память учит и обязывает. Правда и ложь об убийстве Есенина. Ярославль: cпецвыпуск газеты «Голос профсоюзов”, 1995.

Москвина З. О Гиляревском. [W:] Сергей Есенин. Не умру я, мой друг, никогда. Воспоминания, статьи, речи, интервью, документы об обстоятельствах гибели С.А. Есенина. Cост. С. Есенина, А. Прокопенко, В. Паршиков, С. Лучкина, З. Москвина, С. Колосова, А. Есенина, Москва: Ай Пи Эр Медиа, 2011, s. 614–616.

Хлысталов Э. Как убили Сергея Есенина. «Чудеса и приключения” 1991, № 1. [Online] <http://lib.rus.ec/b/22874/read> (21.05.2013).

Pobrania

Opublikowane

2014-01-25

Jak cytować

Ojcewicz, G. . (2014). Z filologii śledczej. O Aleksandrze Gilarewskim, obducencie zwłok Siergieja Jesienina — raz jeszcze. Studia Rossica Gedanensia, (1), 391–408. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6729

Numer

Dział

Studia i artykuły

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>