Opowieść o Franciszku Malewskim. [Rec.:] Александр Федута, “Филомат в Империи. Документальная повесть о Франтишке Малевском”. Минск: Лимариус, 2019, 464 с. (Aleksandr Feduta, «Filomat v Imperii. Dokumental’naâ povest’ o Františke Malevskom». Minsk: Lima

Autor

Słowa kluczowe:

Aleksander Fieduta, Franciszek Malewski, monografia, romantyzm, filomata, Rosja, biografia

Abstrakt

Artykuł zawiera omówienie utworu białoruskiego badacza Aleksandra Fieduty Filomata w Imperium. Opowieść dokumentalna o Franciszku Malewskim (Limarius, Minsk 2019 – Александр Федута, Филомат в Империи. Документальная повесть о Франтишке Малевском, Лимариус, Минск 2019) oraz przegląd innych jego prac na temat historii literatury rosyjskiej oraz polsko-rosyjskich stosunków literackich i kulturalnych (2015–2019). Praca jest pierwszą biografią Franciszka Hieronima Malewskiego (1800–1870), prawnika, współzałożyciela Towarzystwa Filomatów, redaktora „Tygodnika Wileńskiego”. Artykuł przedstawia strukturę i treść utworu oraz wykorzystane materiały archiwalne. Biografia Malewskiego (życie zawodowe i prywatne) została zaprezentowana w porządku chronologicznym oraz na tle wydarzeń politycznych i kulturalnych. W utworze mowa jest o wielu osobach z otoczenia Malewskiego (Adam Mickiewicz, Wasilij Anastasiewicz, Tadeusz Bułharyn i in.), zawiera także opisy Rosji XIX wieku oraz odniesienia do romantyzmu.  

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Borowczyk, J. (2014). Zesłane pokolenie. Filomaci w Rosji (1824–1870). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Czernianin, W., Czernianin, H. (2011). Wokół „Tygodnika Wileńskiego” 1815–1822. Studia i szkice. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut; Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.

Feduta, A. (2015). „Kto b ni byl ty, o moj čitatel’...” Problema čitatelâ v literature puškinskoj èpohi. Minsk: Limarius [Федута, А. (2015). „Кто б ни был ты, о мой читатель...” Проблема читателя в литературе пушкинской эпохи. Минск: Лимариус].

Feduta, A. (2018). Sledy na snegu. Minsk: Limarius [Федута, А. (2018). Следы на снегу. Минск: Лимариус].

Feduta, A. (2019). Filomat v Imperii. Dokumental’naâ povest’ o Františke Malevskom. Minsk: Limarius [Федута, A. (2019). Филомат в Империи. Документальная повесть о Франтишке Малевском. Минск: Лимариус].

Feduta, A. (2020). Habent sua fata libelli… (Neopublikovannaâ kniga Františka Malevskogo). V: Dąbrowska, M., Głuszkowski, P., Kaźmierczyk, Z. (Red.). Adam Mickiewicz i Rosjanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar: 136–144 [Федута, A. (2020). Habent sua fata libelli… (Неопубликованная книга Франтишка Малевского). B: Dąbrowska, M., Głuszkowski, P., Kaźmierczyk, Z. (Red.). Adam Mickiewicz i Rosjanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar: 136–144].

Lobojko, I.N. (2013). Moi vospominaniâ. Moi zapiski. Moskva: Novoe Literaturnoe Obozrenie [Лобойко, И.Н. (2013). Мои воспоминания. Мои записки. Москва: Новое Литературное Обозрение).

Morawski, S. (1981). Z wiejskiej samotni. Listy do Franciszka i Heleny Malewskich. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. Polâki v Peterburge v pervoj polovine XIX veka (2010). Moskva: Novoe Literaturnoe Obozrenie [Поляки в Петербурге в первой половине XIX века (2010). Москва: Новое Литературное Обозрение].

Romantyzm… (2019): Dąbrowicz, E., Lul, M. (Red.). Romantyzm uniwersytecki. Kulturotwórcza rola ośrodków akademickich w pierwszej połowie XIX wieku. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Śliwowska, W. (1998). Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku. Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

Dąbrowska, M. . (2020). Opowieść o Franciszku Malewskim. [Rec.:] Александр Федута, “Филомат в Империи. Документальная повесть о Франтишке Малевском”. Минск: Лимариус, 2019, 464 с. (Aleksandr Feduta, «Filomat v Imperii. Dokumental’naâ povest’ o Františke Malevskom». Minsk: Lima. Studia Rossica Gedanensia, (7), 235–241. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/5602

Numer

Dział

Recenzje, omówienia i polemiki

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>