Czytanie klasyków według Itala Calvina (Italo Calvino, przekład, przypisy i posłowie Anna Wasilewska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2020, 335 ss.)

Autor

Słowa kluczowe:

Italo Calvino, Po co czytać klasyków, esej, literatura, klasyk literacki, czytanie, interpretacja

Abstrakt

Artykuł zawiera omówienie książki Itala Calvina Po co czytać klasyków, wydanej w przekładzie polskim Anny Wasilewskiej w 2020 roku (PIW, 335 ss.). Italo Calvino (1923‒1985) to włoski publicysta i autor opowiadań oraz powieści. Książka Calvina składa się z eseju Po co czytać klasyków (definicje dzieł klasycznych i zasady ich czytania ‒ 14 punktów) i 35 esejów o pisarzach i dziełach literackich (Odyseja Homera, Robinson Crusoe D. Defoe, dzieła H. Balzaca, G. Flauberta, L. Tołstoja, B. Pasternaka, E. Hemingwaya, J.L. Borgesa i in.). Eseje pochodzą z lat 1954‒1985.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Magdalena Dąbrowska - Uniwersytet Warszawsk

Rusycystka i komparatystka, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Długoletnia dyrektor Instytutu Rusycystyki i kierownik Zakładu  Historii  Literatury  Rosyjskiej  Uniwersytetu  Warszawskiego;  w  latach  2018–2021  kierownik Katedry Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Historyk literatury rosyjskiej, badacz Oświecenia i Romantyzmu,  rosyjskozachodnioeuropejskich (w szczególności  rosyjsko-polskich)  związków  literackich,  kulturalnych  i  naukowych  oraz  dziejów  czasopiśmiennictwa  literackiego  XVIII–XIX  wieku.  Badacz  spuścizny  literackiej  i  historiograficznej  Nikołaja  Karamzina.  Autorka  monografii  na  temat  sentymentalizmu  rosyjskiego  oraz  redaktor  i  współredaktor  licznych  monografii  wieloautorskich  (m.in. Mikołaj  Karamzin  i  jego  czasy,  współred.  P.  Głuszkowski,  Warszawa  2017; Adam  Mickiewicz  i  Rosjanie,  współred.  P.  Głuszkowski,  Z.  Kaźmierczyk,  Warszawa 2020). Autorka ponad 150 publikacji naukowych w języku polskim, rosyjskim i angielskim, poświęconych w większości zapomnianym i słabo rozpoznanym zjawiskom,  wydarzeniom,  twórcom  oraz  dziełom.  W  latach  2016–2020  członek  Rady  Bibliotecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2021 roku członek Zespołu Rektorskiego ds. ekologii i kryzysu klimatycznego na Uniwersytecie Warszawskim.

Bibliografia

Bloom, H. (2019). Zachodni kanon. Książki i szkoła wieków. Przeł. B. Baran i M. Szczubiałka, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Błaszczak, M. (2016). Przezroczysta lekkość bytu – od Calvina do Bieńczyka. Przestrzenie Teorii, 25: 177–210. (Online) file:///C:/Users/mdabr/AppData/Local/Temp/6539-Tekst%20artyku-%C5%82u-12812-1-10-20161110-1.pdf (dostęp: 20.12.2020).

Dąbrowska, M. (2020). Elegia (?) dla kanonu: Harold Bloom, „Zachodni kanon. Książki i szkoła wieków”, przeł. B. Baran i M. Szczubiałka (Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2019, ss. 643). Studia Rossica Gedanensia, 7: 242–248.

Calvino, I. Po co czytać klasyków. (Online) https://piw.pl/pl/po-co-czytac-klasykow (dostęp: 20.12.2020).

Calvino, I. (2011). Perché leggere i classici. Milano: Oscar Mondadori.

Calvino, I. (2020). Po co czytać klasyków. Przekład, przypisy i posłowie A. Wasilewska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Calvino, I. (1996). Wykłady amerykańskie. Przeł. A. Wasilewska, Gdańsk: Wydawnictwo Marabut, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.

Calvino, I. (2009). Wykłady amerykańskie: sześć przypomnień dla przyszłego tysiąclecia. Przekład i posłowie A. Wasilewska. Warszawa: Czuły Barbarzyńca.

Wasilewska, A. (2020). Nie tylko klasycy. W: Calvino, I. Po co czytać klasyków. Przekład, przypisy i posłowie A. Wasilewska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy: 311-319.

Wysłouch, S. (2015). Italo Calvino i postmodernizm. W: Wysłouch, S. Narracje małe i duże, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacja: 220–223.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-31

Jak cytować

Dąbrowska, M. (2021). Czytanie klasyków według Itala Calvina (Italo Calvino, przekład, przypisy i posłowie Anna Wasilewska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2020, 335 ss.). Studia Rossica Gedanensia, (8), 331–338. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6681

Numer

Dział

Recenzje, omówienia i polemiki

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>